Oyunun Ötesi Ana Okulu (0312)2838104-05543142989

>Ziyaretçi Sayısı:7431
        ÖZEL OYUNUN ÖTESİ ANA OKULU
İletişim : 0312 283 81 04 - 0 554 314 29 89

“Erken çocukluk dönemi” çocuğun gelişiminde, kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde...        devamını oku
Yetkili Oyunun Ötesi Ana Okulu
Telefon (0312) 283 81 04 - 0554 314 29 89
Adres Eryaman Mah. 326. Sok. No:14 ERYAMAN/ANKARA
Mail oyunun.otesi@hotmail.com
x
x
x

Vizyonumuz

                ÖZEL OYUNUN ÖTESİ ANA OKULU
İletişim : 0312 283 81 04 - 0 554 314 29 89

“Erken çocukluk dönemi” çocuğun gelişiminde, kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde temel yapı taşlarının atıldığı kritik bir dönemdir. Çocuk yedi yaşında okula başladığında gelişiminin büyük bir kısmı tamamlamış oluyor ve eğitim için çok geç.”

Eğitim, doğumla başlayıp hayat boyu devam eden bir süreçtir. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelleri ise ilk altı yaşta, yani erken çocukluk döneminde atılır. Bu dönemde çocuklara iyi eğitim verilmesi ve olumlu çevre şartları sunulması çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini desteklemede çok önemli rol oynar.

Erken çocukluk eğitimi ilk olarak aile de başlar. Aileden sonra, okul öncesi eğitim kurumları çocuğu toplumsal yaşama hazırlamada aileyi desteklemektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, çalışan anne babaya destek olup çocuk bakıcılığı görevinin üstlendiği bir yer değil; çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilimsel gelişimlerini en sağlıklı şekilde geçirmesini, onları gelecek eğitim basamaklarına hazırlamayı, kendini ifade eden, yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya koyan sosyal bir birey olarak yetişmesini ve aileyi okul öncesi eğitimi konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır.

UNICEF, okulöncesi eğitim kurumlarını “yaşama en iyi başlangıç” yeri olarak görüyor ve çocuklar için yaşamsal önemde olan bu dönemeçte, onlara eşit haklar verilmesi gerektiğini savunuyor.

Ülkemizde erken çocukluk eğitimi bilincinin, çocuğun gelişiminde ne kadar önemli rol oynadığının yeterince anlaşılamamıştır. Oysa yurtiçi ve yurtdışında yapılan araştırmalar erken yaşların çocuğun; zekâ, kişilik ve sosyal gelişiminde kritik bir dönem olduğunu ve bu yaşlardaki ihmalin sonraki dönemleri de etkilediğini vurgulamaktadır. Çocuğun ihtiyaçlarının bu dönemde gerektiği gibi karşılanmaması durumunda, çocuğun gelecekteki hayatında davranış problemlerine, zihinsel ve fiziksel geriliğe neden olabilir.

Dilin edinimi ve gelişimi konusunda çalışan dil bilimciler de özellikle okul öncesi yılların dilin kazanılması bakımından çok önemli olduğu vurgulamaktadır. ilköğretim 2. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe okuma-anlama başarılarını tespit ederek, okulöncesi eğitime giden ve gitmeyen öğrencilerin Türkçe okuma-anlama başarılarındaki farkları ortaya çıkarmıştr. Buna göre, her iki sınıfta da okulöncesi eğitimden geçmiş öğrencilerin anlamlı düzeyde başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.

MASLOW PİRAMİDİ

Ana hedefimiz çocuklarımızı piramidin tepesine taşıyabilmektir. Kendini gerçekleştirebilen insan mutlu insandır. hedefimiz mutluluktur.

Ayrıntılı bilgi için Maslow piramidi

Daha Fazla Bilgi Icin...
OKULUMUZDA

Tüm yaş gruplarına (3 – 6),

  Haftada 4 gün İngilizce,
  Drama, Müzik, Dans, Jimnastik, Deneylerle Fen ve Doğa eğitimi, Fiziksel Aktivite Çalışmaları, Atölye çalışmaları (Seramik, Resim, Sanat eğitimi),
  6 yaş grubu için İlköğretime hazırlık çalışmaları,
  Haftalık psikolojik gözlemler .
  Proje çalışmaları kapsamında uzman ziyaretleri,
  Geziler,
  Aile Danışmanlık hizmeti verilmektedir

Bizi Bulun

Adres Eryaman Mah. 326. Sok. No:14 ERYAMAN/ANKARA