Funda Pastaneleri

>Ziyaretçi Sayısı:7678
1800’lü yıllarda, Çamlıhemşin’in gerek yer şekilleri gerekse bitki örtüsü ve iklimi sebebiyle toprakları tarım ve hayvancılığa pek elverişli değildi. Bu durum insanların başka alanlarda çalışmasına, d...        devamını oku
Yetkili Funda Pastaneleri
Telefon Alo Pastane; Hattı;(0312)436 46 56 - 446 28 24
Adres Uğur Mumcu Cad. Kuleli Sok. No: 91/A GOP / ANKARA
Mail info@fundapastaneleri.com
x
x
x
x
x
x
x
x

Vizyonumuz

        1800’lü yıllarda, Çamlıhemşin’in gerek yer şekilleri gerekse bitki örtüsü ve iklimi sebebiyle toprakları tarım ve hayvancılığa pek elverişli değildi. Bu durum insanların başka alanlarda çalışmasına, değişik iş arayışları içerisine girmelerine sebep olmuştur. Bir kısım halk burada kalmayı tercih ederken, bir kısımda bu kısır hayat şartları yüzünden gurbet özlemi uğruna bile olsa, hayatlarını kazanmak adına rotasını komşu ülkelere çevirmişlerdi.

İşte bunlardan biri de, Çamlıhemşin’de ağa olarak nam salan, Hurşit Tarakçıdır. Hurşit Ağa, Tarakçı ailesinin reisi olarak Moskova’ya gitmiş ve burada Fırıncılık yaparak ticari hayata adım atmıştır. Yıllarca bu alanda çalıştıktan sonra, memleketi Çamlıhemşin’e dönmüş ve bu görevi çocuklarına teslim etmiştir.
Artık bu bayrağı, çocukları taşıyacaktı. İlk önce İsmail ve Yunus Tarakçı kardeşler gurbet yolunun tutarken daha sonra bu uzun yolculuğa Tevfik ve Mehmet Ali Tarakçı kardeşler de katıldı. Moskova’dan ayrılarak güneye, Karadeniz sahil şeridine inerek Yalta’da baba mesleği fırıncılıktan pastacılığa doğru bir geçiş yaparak “Vatan Pastanesi”ni açarlar.
Rus ileri gelenlerin kümeleştiği bu yörede, gelen talepler doğrultusunda ikinci bir pastane daha açma fikirleri akıllarına iyice yerleşti ve “Dilber Pastanesi”ni faaliyete geçirirler..Artık Tarakçı kardeşler, ticaret hayatlarında daha da güçlenmişler, aynı zamanda babalarından aldıkları bayrağın çıtasını her geçen gün daha da yükseltmenin haklı grurunu yaşamaktadırlar.
Kazandıkları parayla ilk iş Çamlıhemşin’de 21 odalı, günümüz şartlarında bile konforlu sayılabilecek, halen Rize’nin en büyük evi olarak bilinen, taş konağı yaptırmışlardır.

Tarakçı kardeşlerin, bu güçlenmeleri Rus ihtilaline hatta 1928’lere kadar devam etmiş ancak söz konusu ihtilal nedeniyle, mülkiyetlere el konulacağı anlaşılınca Türkiye’ye dönmenin yollarını aramaya başlamışlardır. Kardeşlerden İsmail Tarakçı büyük badireler atlattıktan sonra Rusya’dan ayrılmış, Samsun’a yerleşmiş, ilk iş olarak hemen”Ulus Pastanesi”ni açmıştır. Daha sonra yanına gelen kardeşi Mehmet Ali Tarakçı’ya işi bırakarak, kendisi Çamlıhemşin’e geri dönmüştür.

Kardeşi Tevfik Tarakçı ile sırtsırta verip, pastacılık sektöründe birçok yenilikler yapmışlardır. Daha sonra Tevfik Tarakçı ticaret hayatını yalnız devam ettirmeye karar vermiş ve “Sümer Pastanesi”ni açmıştır.

Babadan oğula geçen bu meslek için sıra artık III. Kuşağa gelmiştir. Dedelerinin fırıncılıkla başlayan iş hayatını artık babaları ve amcalarından öğreneceklerdi. Nitekim kısa bir süre içinde ticaret hayatının içinde buldular kendilerini. Daha sonra Besim Tarakçı Ankara’ya giderek “Kartal Pastanesi”ni açmış ancak daha sonra hizmet serüvenine “Musuri Lokantası”nı açarak bu alanda iş hayatına devam etmişti.1948 yılında İbrahim Tarakçı Ankara’da “Meram Pastanesi”ni açmış daha sonra yanına kardeşi Bülent Tarakçıyı’da alarak işine devam etmiştir. Burada uzun yıllar çalıştıktan sonra Bülent Tarakçı, kardeşi Günhan Tarakçı, Hüseyin ve Bekir Kutluyu da yanına alarak 1959 yılında Akay’da “Funda Pastanesi”ni açtılar. Akay’da başlayan pastane serüveni daha sonra Çankaya ve G.O.P şubeleri ile devam ettiler. 1984’te Ağabey Bülent Tarakçının ölümü ile ortaklar arasında bir takım çözülmeler başlamış, ilk önce ortakları Kutlu kardeşlerden ayrılmış, belli bir süre sonrada kendi aralarında ayrılarak ticaret hayatlarını sürdürmeye devam ettiler. Bülent Tarakçı’nın çocukları daha sonra AŞTİ’de de “Funda Pastanesi”nin bir şubesini açtılar.Daha sonra pastacılığı günümüz şartlarına uygun yeniden düzenleyerek bir takım yeniliklere gittiler. İlk iş olarak “Funda Pastaneleri”nin G.O.P şubesinin konseptini özüne bağlı kalmak kaydıyla değiştirdiler.

Diğer taraftan düğün ve organizasyon işlerini yürüten bir şirket kurarak bu alandaki hizmetlerine halen devam etmektedirler.
Böylece, Moskova’da Hurşit Ağa ile başlayan bu serüven, yıllar sonra torunlar tarafından yıkılmadan dimdik ayakta duran bir şekilde sürdürülmektedir. TARAKÇI ailesi öyküsü elbetteki burada bitmeyecek, 5. hatta daha ileri kuşaklara büyük bir iftiharla bayraklarını devredecekler.Tıpkı Hurşit Ağa’nın Çocuklarına devrettiği gibi.

Uzun yıllara dayanan bu serüvende, hep yanımızda olan sizlerle, tatlı, keyifli, sevinç dolu sohbetler eşliğinde en güzel tadların buluştuğu bir mekan yarattık. Daha uzun yıllar birlikte bu keyfi yaşamak umuduyla...

Tarakçı ailesi.
Funda Pastaneleri

Bizi Bulun

Adres Uğur Mumcu Cad. Kuleli Sok. No: 91/A GOP / ANKARA